Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo u 2016.godini zaprimilo je više od 11.170 predmeta u vezi s ostvarivanjem dopunskih prava pripadnika boračke populacije, a jedno od tih prava je pravo na rad, stoga će prioritet u 2017. biti zapošljavanje boraca, njihovih porodica, djece šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida. Ovo je za Fenu kazao ministar Ministarstva za boračka pitanja KS-a Muharem Fišo, koji je najavio izmjenu zakona o zapošljavanju putem konkursa a koje bi, pored ostalog, podrazumijevale da prilikom zapošljavanja demobilizirani borci, članovi porodica šehida i RVI u startu imaju 30 bodova na osnovu preporuke ovog ministarstva.

Fišo je zadovoljan obimom realiziranih prava pripadnika boračke populacije u 2016. godini, s obzirom na činjenicu da njihova realizacija uvijek ovisi od raspoloživih budžetskih sredstva, ipak je više od 20 miliona KM raspoređeno i iskorišteno na najbolji mogući način da bi se ekonomsko-socijalni status boračkih porodica popravio.

Naveo je da je u 2016. Ministarstvo zaprimilo više od 11.170 predmeta samo u vezi s ostvarivanjem dopunskih prava pripadnika boračke populacije i evidentno je da su budžetska sredstva nedostatna za rješavanje po svim zahtjevima za ostvarivanje određenih prava.
Imali smo u 2016. posao za RVI i demobilizirane borce i članove njihovih porodica u iznosu od 200.000 KM, unaprijedili smo i kupili 56 plastenika, uradili smo zasade malina.
Nastojeći da se riješi problem zapošljavanja, ovom prilikom akcent stavljamo na poduzete aktivnosti Ministarstva na realizaciji Programa za poticaj zapošljavanja boračke populacije u KS-u za 2016. godinu.

– Ovim programom se želi uticati na poboljšanje životnog standarda boračke populacije i njihovu resocijalizaciju, a sve s ciljem da počnu živjeti od svog rada, a ne da čekaju bilo kakav vid socijalne pomoći. Tim povodom organizovane su radionice, seminari i poduzete konkretne aktivnosti kao što su dodjela sadnica malina i sistema za navodnjavanje – kazao je Fišo.
Od ostalih poslova-projekata izdvojio je projekt rješavanja stambenih potreba pripadnika boračke populacije putem donacija neophodnog građevinskog materijala, izvođenja radova za adaptaciju, rekonstrukciju i izgradnju stambenih jedinica i udruživanjem sredstava ostvarilo je oko 145 korisnika, plaćanje priključka na infrastrukturne mreže koristilo je 245 korisnika.
Također su sredstva izdvojena i za liječenje boraca, klimatsku rehabilitaciju , jednokratnu pomoć ogrjev, odobreno je 1.930 stipendija djeci boraca-branitelja, isplata mjesečnog dječijeg dodatka za prosječno 2.640 djece, besplatan prijevoz RVI i članova porodica poginulih boraca prosječno je koristio 1.631 korisnik, plaćeni su troškovi dženaze – sahrane za više od 1.020 osoba, zdravstvenu zaštitu koristilo je prosječno 3.102 osoba, prava na novčanu pozajmicu za rješavanje stambenih potreba odobreno je za 63 korisnika prava.

Također je nastavljen projekt plaćanja troškova rente i uređenja građevinskog zemljišta kod nove individualne gradnje i legalizacije objekata.

Fišo je najavio i nekoliko velikih projekata za 2017., jedan od njih je otvaranje boračkih zadruga putem kojih će sredstva biti usmjerena na razna zanimanja, metalaca, bravara, tokara, „da im kupimo sredstva za rad, mašine, opremu, da bi proizvodili i od toga živjeli, jer na terenu postoji potreba za ovim zanatima, tako da će se oni na tržištu pojaviti kao konkurenti“

OSTAVITI ODGOVOR

Molim Vas upišite Vaš komenentar!
Molim Vas upišite Vaše ime ovdje