Predsjednik - Sefer Halilović

Predsjednik Sefer Halilović rođen je 6.1.1952.godine u Prijepolju, SFR Jugoslavija. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u svom rodnom gradu, da bi školovanje na Vojnoj akademiji nastavio u Beogradu i Zadru.

Kao oficir Jugoslovenske narodne armije službovao je u Mostaru, Vinkovcima i Đakovu. Zbog četnizacije JNA, njene agresije na Republiku Hrvatsku te pripremanja agresije na njegovu domovinu, Republiku Bosnu i Hercegovinu, predsjednik Sefer Halilović napušta JNA 19.9.1991.godine, bijegom iz Komandno-štabne akademije u Beogradu, u vrijeme kada JNA napušta tek nekoliko oficira. Odmah potom za predsjednikom Halilovićem Jna raspisuje potjernicu. Bio je jedini oficir JNA, Bošnjak, za kojim je JNA raspisala potjernicu.

Predsjednik Sefer Halilović se po bijegu iz JNA uključuje u rad Patriotske Lige Republike BiH. Autor je Šeme odbrane glavnog grada Republike BiH Sarajeva, a koja je od strane predsjednika Predsjedništva Republike BiH odobrena na sastanku 2.12.1991.godine u Hrasnici kod Sarajeva. Po Halilovićevoj zamisli napravljena je i Šema odbrane Republike BiH.

Na savjetovanju Patriotske Lige Republike BiH, održanom u s.Mehurić kod Travnika, predsjednik Sefer Halilović predstavio je svoju “Direktivu za odbranu suvereniteta i integriteta Republike BiH” koja je usvojena kao strateški dokument odbrane naše države.

Dana 25.5.1992.godine predsjednik Sefer Halilović postavljen je za komandanta Teritorijalne odbrane Republike BiH. Pod njegovim rukovođenjem i komandovanjem, te reorganizovanjem i ustrojavanjem, Teritorijalna odbrana Republike BiH, u koju se uključila Patriotska Liga Republike BiH kao embrion buduće vojske, prerasta u Armiju Republike BiH sa svojih pet korpusa i preko 250.000 vojnika.

Predsjednik Sefer Halilović tako postaje osnivač i prvi komandat Armije Republike Bosne i Hercegovine, prve državne vojske naše zemlje nakon 1463.godine kada je ukinuta Bosanska vojska.

Pored komandovanja vojskom branilaca Republike Bosne i Hercegovine, predsjednik Sefer Halilović biva imenovan i za člana Ratnog Predsjedništva Republike BiH te u tom svojstvu učestvuje i donosi, skupa sa ostalim kolegama u Predsjedništvu Republike BiH, strateške državne dokumente za ustrojavanje Republike BiH i Armije Republike BiH kao i dokumente od esecijalne važnosti za odbranu naše države.

Predsjednik Sefer Halilović predlaže i izlaže kompletnu legislativu ustrojavanja Armije Republike BiH, predlaže uvođenje Ratnog stanja u našoj državi, predlaže opštu mobilizaciju u Republici BiH te daje izuzetan doprinos u struktuiranju i usvajanju Platforme za rad Predsjedništva Republike BiH u ratnim uslovima kao i u desetinama drugih, važnih državnih dokumenata i odluka koje su, listom, donijete u prvoj godini agresije na našu državu.

Zbog neslaganja sa politikom podjele Republike Bosne i Hercegovine, o čemu je govorio javno, na oficijelnim sastancima kao i putem dokumenata koji danas svjedoče o ovom njegovom patriotskom angažmanu, predsjednik Sefer Halilović biva smijenjen sa svoje funkcije 1.11.1993.godine a nekoliko mjeseci kasnije na sjednici Predsjedništva Republike BiH imenovan je generalom Armije Republike BiH za izuzetan doprinos osnivanju i ustrojavanju Armije Republike BiH, organizovanju oružanog otpora naše države od nadolazeće agresije te zbog izuzetnih rezultata u vođenju borbe protiv dva agresora. Tokom agresije na Republiku BiH, 7.7.1993.godine Služba državne i vojne bezbjednosti pokušala je atentat na predsjednika Sefera Halilovića a tom prilikom ubijeni su supruga predsjednika Halilovića i njegov šura. Tužilaštvo BiH utvrdilo je da je atentat na predsjednika Halilovića pokušan podmetnutom bombom sa plastičnim eksplozivom a domaće pravne strukture još uvijek pred lice pravde nisu izvele poznate odgovorne za ovaj teroristički zločin.

Nakon agresije na Republiku BiH, 1996.godine predsjednik Sefer Halilović sa grupom svojih istomišljenika osniva Bh.Patriotsku Stranku (BPS) čiji je predsjednik i danas. BPS je parlamentarna stranka na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.

Godinu dana kasnije, 1997.godine, predsjednik Sefer Halilović objavljuje svoju prvu knjigu, političko-ratne memoare pod nazivom “Lukava strategija” koja je do danas najčitanija i najprodavanija knjiga sa ratnom tematikom u našoj državu

Na parlamentarnim izborima 2000.godine predsjednik Sefer Halilović osvaja mandat i ulazi u Parlament Federacije BiH a potom postaje i ministar za rad, socijalnu politiku, izbjegla i raseljena lica Vlade Federacije BiH.

Iako na ovoj funkciji ostaje svega šest mjeseci, predsjednik Halilović za to vrijeme uspijeva vratiti više ljudi svojim prijeratnim mjestima prebivališta nego li sve vlasti prije njega. Predsjednik Halilović najavljuje radne akcije za povratak kućama i obnovu zemlje, organizuje prvu Domaću donatorsku konferenciju za povrat kućama te radi mnoge druge poslove kako bi ublažio užasne efekte genocida i agresije na Republiku BiH.

Septembra 2001.godine Tribunal u Den Haagu optužuje predsjednika Sefera Halilovića po jednoj tački optužnice za komandnu odgovornost zbog vojnika koji su počinili zločine u selima Grabovica i Uzdol.

Dana 16.11.2005.godine Tribunal u Den Haagu oslobađa predsjednika Sefera Halilovića svih optužbi koji su iznijete protiv njega a već oktobra 2007. Apelaciono vijeće Tribunala u Den Haagu potvrđuje mu konačnu oslobađajući presudu čime je stavljena tačka na ogromnu nepravdu koju je predsjednik Sefer Halilović preživio.

Predsjednik Sefer Halilović je jedini bh.general koji se iz Den Haaga u svoju državu vratio sa oslobađajućom presudom..

Na izborima 2006.godine predsjednik Sefer Halilović biva izabran kao paralemntarac u Parlamentu BiH. Iste godine objavio je autobiografsku knjigu o svom pravnom procesu pred Tribunalom u Den Haagu i svemu što mu je prethodilo. U autobiografskom romanu “Nije kriv – priča o montiranoj optužnici i haškom suđenju” predsjednik Sefer Halilović dao je pečat jednom velikom suđenju koje je ostavio iza sebe i iz kojeg je izašao kao pobjednik.

Predsjednik Sefer Halilović dobitnik je velikog broja domaćih i međunarodnih priznanja i plaketa za organizovanje odbrane Republike BiH, osnivanje i komandovanje Armije Republike BiH, povratak izbjeglica svojim kućama, humanitarni rad kao i po drugim osnovama. Na kongresu BPS-a održanm pred 15.000 članova i simpatizera BPS-a, predsjednik Sefer Halilović jednoglasno je izabran za predsjednika BPS-a. Živi i radi sa porodicom u Sarajevu.