Predsjedništvo stranke BPS - Sefer Halilović

Članovi Predsjedništva stranke BPS-Sefer Halilović su:

 1. Predsjednik Glavnog Odbora- Gajević Sead – advokat
 2. Generalni sekretar – Backović Zaim dipl.ing
 3. Semir Halilović – mr. pravnih nauka
 4. Muharem Fišo – mr. ekonomskih nauka
 5. Bubica Jusuf dipl.ing
 6. Vahid Spahić – dipl.ing
 7. Zahida Cosić -mr. ekonomskih nauka
 8. Adnan Velagić prof.dr
 9. Mirsad Selimović- dr. interne medicine
 10. Mirza Sakić – prof. geografije
 11. Agan Delibajrić – mr. društvenih nauka
 12. G-din Jasmin Sadiković