Nepojmljivo je da jedna stranka za sebe kaže da štiti bošnjački nacionalni interes, kao npr. SDA, a da do danas, a to je 24 godine od kada je došla na vlast, nije uspjela jasno i glasno definirati vitalni nacionalni interes onog naroda od kojega traži glasove. Mene je, kao pripadnika najbrojnijeg naroda u Bosni i Hercegovini, prosto stid da politički predstavnici bošnjačkog naroda nisu do sada definisali bošnjački nacionalni interes. Ovo je izjavio dekan Fakulteta humanističkih nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ prof. dr. Adnan Velagić u intervjuu za „Polis“.

Profesore Velagiću uskoro nam slijede izbori. Kako vi vidite budući izborni proces, kako će se on odvijati i da li je naše društvo zrelo za promjene?

Da, uskoro nam slijede izbori, a mi imamo osjećaj da smo protekle dvije godine proveli u vremenu predizborne kampanje. Mislim da će ovo biti „najprljavija“ predizborna kampanja, da će se stranke bespoštedno boriti da zadobiju povjerenje glasača. Za Bošnjake, ovi izbori su od presudne važnosti, jer će se u naredne četiri godine pobjednička vlast baviti reformama društva i države. Vrlo važno je da Bošnjaci na izbornim kutijama gledaju u imena kandidata, a ne u imena stranaka. Činjenica je da će stare učmale političke oligarhije ponovo koristiti stari provjereni obrazac dodvoravanja biračima putem vjerske, ideološke ili druge manipulacije. Ali postavlja se pitanje šta im ove stranke mogu ponuditi? Ja lično mislim ništa više od sopstvenih ličnih interesa, baš kao i do danas. Pazite. Nepojmljivo je da jedna stranka za sebe kaže da štiti bošnjački nacionalni interes, kao npr. SDA, a da do danas, a to je 24 godine od kada je došla na vlast, nije uspjela jasno i glasno definirati vitalni nacionalni interes onog naroda od kojega traži glasove. Mene je, kao pripadnika najbrojnijeg naroda u Bosni i Hercegovini, prosto stid da politički predstavnici bošnjačkog naroda nisu do sada definisali bošnjački nacionalni interes. Zato često sebi postavljam pitanje: Zbog čega to nisu uradili? i konstatiram da su moguća samo dva odgovora. Prvo, to nisu znali uraditi, jer je unutar SDA , od njenog postanka pa do danas, jedino uspješno sprovođena politika untrašnjeg obračuna sa kvalitetnim kadrovima, te zbog toga nije ni bilo umnih ljudi da to urade. Da je to tako, dovoljno je pogledati prijašnju postavu SDA sa prof. dr. Ejubom Ganićem, prof. dr. Hilmom Neimarlijom, prof. dr. Hasanom Muratovićem i dr. i današnju, koju predvode Asim Sarajlić, Sadik Ahmetović, Amir Zukić i dr. Pa, treba li na ovo ikakav komentar. Drugi mogući odgovor je da su političari iz SDA ovo važno političko pitanje za Bošnjake ostavili neriješeno kako bi oni mogli na terenu sprovoditi dnevnopolitička potkusurivanja sa političkim partnerima iz druga dva naroda i to prema principu – „ti meni pomozi da zaposlim moga čovjeka, a ja ću tebi prepustiti nacionalni interes moga naroda“. Prema ovom obrascu skoro u nepovrat su otišli bošnjački nacionalni interesi u cijeloj Bosni i Hercegovini, poput obrazovanja, šuma, zdravstva, policije, SIPA-e … Također, želim da kažem da ova šutnja bošnjačkih predstavnika u pogledu jasnog iskazivanja nacionalnog interesa najbrojnijeg naroda doprinosi stvaranju određenih strahova i nedoumica kod ostala dva naroda, jer podgrijava sumnju u časne i iskrene namjere.

Prema tome, ja pozivam Bošnjake da dobro razmisle za koga će glasati, jer će ih „taj“ i „takav“ predstavljati u državnim institucijama. Bošnjaci moraju postati politički narod ili narodski rečeno ne trebaju samo „glasati“ nego „birati“, i to one predstavnike koji znaju šta je to naš nacionalni interes, koji znaju kako se postaviti prema političkim atacima na državni suverenitet i integritet, kako dati priliku društvu da „prodiše“ od mafije, korupcije, ili, kratko rečeno, treba dati šansu novim političkim opcijama, koje će znati da naprave državu. Ovi su do sada pokazali da to niti žele niti znaju, pa kao rezultat imamo drogu na svakom koraku, korupciju u svakoj instituciji, sunovrat radničke klase, socijalnu apatiju epidemiološkog karaktera itd.

Šta mislite o rezultatima izbora? Da li bi za Bošnjake bilo bolje da ponovo biraju iste stranke ili da možda potraže rješenje u nekim novim političkim opcijama?

Ja sam po prirodi optimista i nadam se da Bošnjaci neće ponoviti grešku iz prošlih vremena. U protivnom bio bih vrlo razočaran, ne samo rezultatima izbora nego i činjenicom da pripadam narodu kojega politički „uhljupi“ mogu „farbati“ kako žele. Potrebno je nastupiti hrabro i dati šansu onima koji je do danas nisu imali. Pitam vas: Šta narod može očekivati od onih koji su danas na vlasti ili su vlast imali godinama unazad? Ništa, ama baš ništa više od onoga što ima danas. To su političari koji nikada nisu imali viziju da unaprijede državu nego samo lični interes. Ako ponovo dobiju povjerenje birača biće nam još gore, jer oni nam nemaju ništa novo ponuditi, bezidejni su i, ponavljam, zanimaju ih samo lični interesi.

Koja je politička opcija trenutno najbolja i koja stranka ima najviše potencijala da napravi bolji ambijent za građane BiH?

U situaciji totalne društveno – političke apatije, u kojoj neadekvatan državno – pravni ambijent skučava prostor političkog promišljanja i djelovanja, ja smatram da su u davanju ocjene kvaliteta i potencijala određene političke partije presudna najmanje dva faktora:

1. Kontinuitet u političkom promišljanju uz naglašeno duboku državničku viziju i

2. Vrlo važno „čiste ruke“ u dosadašnjem političkom djelovanju (što znači da se ta politička stranka do sada nije kompromitirala).

Ako ova dva faktora uzmemo kao relevantna, a to ona i jesu, onda se nedvojbeno može konstatirati da su sve dosadašnje vladajuće stranke pokazale kako imaju ozbiljan problem sa kontinuitetom političkog promišljanja, jer se njihov angažman svodi uglavnom na dnevnu politiku. Također, treba imati na umu da su se sve dosadašnje vladajuće oligarhije kompromitirale u raznim aferama, što je za posljedicu imalo evidentnu destrukciju države i totalno siromašenje običnog čovjeka.

Uzimajući u obzir dva navedena faktora, smatram da priliku u vlasti treba dati onima koji je do sada nisu imali, a željeli su da se dokažu. Ovom prilikom izdvojio bih BPS Sefera Halilovića koja je od svoga osnivanja do danas pokazala vrlo čvrst kontinuitet u političkom promišljanju, jer je dosljedno, od svoga osnivanja do danas, isistirala na uspostavljanju Republike Bosne i Hercegovine. Mnogi Bošnjaci će reći: „Ma pusti kakva Repubilka BiH, to nikada neće prihvatiti ni Srbi ni Hrvati“. Međutim, ja ih pitam, pa zar se nama Bošnjacima nekada davno treći entitet nije činio kao HDZ-ova „nemoguća misija“, ili zar upravo mi Bošnjaci nismo govorili da se RS nikada neće odcjepiti od BiH, jer su podjele na Balkanu završena stvar. Ali i srpska i hrvatska politika su imale kontinuitet i dosljedno insistirale na svojim političkim vizijama, pa malo – pomalo, evo vidimo, njihovi politički ciljevi nam svakodnevno „kucaju na vrata“.

Kojeg političkog lidera bi voljeli vidjeti u Predsjedništvu BiH iz reda bošnjačkog naroda?

Bošnjaci su veliki narod, najbrojniji u državi, najodgovorniji za njenu izgradnju i njima ne trebaju „izlizani hohštapleri“ i „politički dunđeri“, kao što je to bio slučaj sa ovima do sada, nego državnik sa jasnom vizijom, čvrstim političkim stavom i kontinuitetom poltičkog promišljanja. Bošnjacima treba državnik koji, narodski rečeno, neće drhtati pred Miloradom Dodikom, kao dijete pred strogom učiteljicom. A pogledajte ove današnje bošnjačke predstavnike, samo što nisu počeli dizati dva prsta kada se nađu u Dodikovom i Čovićevom prisustvu. Mene je prosto stid ko me predstavlja pred međunarodnom zajednicom i političarima iz druga dva naroda.

U današnje vrijeme često čujemo od političara iz RS-a, a posebno od Milorada Dodika, da je Bosna i Hercegovina „Jugoslavija u malom“ i da će se po logici raspada Jugoslavije i ona morati raspasti. Također, postoji i tvrdnja da se RS može odvojiti od BiH baš kao što se Kosovo odvojilo od Srbije. Šta mislite o ovakvim tvrdnjama?

Ako ova pitanja dovedemo u naučni kontekst, onada ćemo vidjeti da je Milorad Dodik neznalica i manipulator, a da su njegove tvrdnje neargumentovane isprane fraze dnevnopolitičkog karaktera. Ono što Vi pitate jesu pristup jednom cilju iz dva različita ugla. A cilj je da se domaća i strana javnost dovede u poziciju tobože „logčikog“ prihvatanja disolucije Bosne i Hercegovine. Prva konstatacija je eklatantno nepoznavanje historijskih procesa. Naime, ako pogledate način nastanka obje Jugoslavije (monarhističke i socijalističke) vidjet ćete da su one nastale skoro pa prema identičnom obrascu, koji u suštini sadržava dogovor južnoslavenskih naroda. Na osnovu toga južnoslavenski narodi su imali pravo i da se raziđu. Međutim, u pogledu nastanka Bosne i Hercegovine narodni dogovor nikada nije postojao. Nikada se bosanskohercegovački narodi nisu dogovorili da formiraju Bosnu i Hercegovinu (nego samo da je obnove, kao što je to bio slučaj na ZAVNOBiH-u 1943.), pa prema tome nemaju ni pravo da povlače pitanje njene disolucije. Prema tome, Bosna i Hercegovina nije narodnim dogovorom uspostavljena država, kao što je to bila Jugoslavija, nego je historijska kategorija, baš kao što je historijska kategorija Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Srbija, Makedonija i druge zemlje nastale raspadom Jugoslavije.

Što se tiče povlačenja paralele između RS i Kosova, tu je također, iskazano temeljito nepoznavanjene ne samo historijskih procesa nego i međunarodnog prava. Naime, Kosovo je teritorija koju je Srbija okupirala u toku Balkanskih ratova 1912. godine i prema međunarodnom pravu Kosovo je moglo da se oslobodi osvajača. S druge strane, Bosna i Hercegovina nikada nije okupirala RS ili neki njen dio. Čak šta više, na dijelu teritorije RS-a nalazi se kolijevka srednjovjekovne bosanske države, na što bi, ako već nije ili možda nije znao za ovaj podatak, Milorad Dodik trebao biti ponosan.

Dejtonski sporazum je donio mir, ali je ostavio ogroman broj nedovršenih pitanja, koja se putem „dejtonske aparature“ izgleda ne mogu riješiti. Kakvo je vaše mišljenje o tome i da li postoji način da se Bosna i Hercegovina pokrene sa mrtve tačke?

U slučaju Dejtonskog mirovnog sporazuma, još jednom se pokazalo dokazano historijsko pravilo da mirovni sporazum, u najboljem slučaju, može biti osnova za dogradnju društva i države. Mirovni sporazum, sam po sebi, nije predviđen da bude ustav za modernu državu, jer ne sadrži sve neophodne komponente za njeno funkcioniranje. Iako ga neki zovu „luđačka košulja“, ja se s tim ne slažem, jer bi to značilo da je u njoj nekakav luđak. Mislim da su u Dejtonu bošnjački predstavnici pokazali želju da zaustave rat, ali i nedopustivo veliki stepen tolerancije prema antidržavnim elementima. Jer, kako objasniti činjenicu da su oni otišli u Dejton kao predstavnici Republike Bosne i Hercegovine, države koja je u tom momentu bila žrtva agresije, ali ipak međunarodno priznato kompaktne države (bez entiteta i bez kantona), a iz Dejtona se vratili kao predstavnici pravno i politički provizorne države, koja u svome nazivu nema nikakvo značenje (što bi naš narod rekao „Donijeli nam maglu s puta po bijelom svijetu“). Ili npr. kako, u Dejtonskom sporazumu, objasniti prihvatanje termina „konstitutivni narodi Bošnjaci, Srbi i Hrvati“? Šta to uopće znači „konstitutivni“? Valjda se misli na narode koji konstituišu Bosnu i Hercegovinu. Pogledajte samo ovaj paradoks. Kroz sljedeće pitanje želim ujedno i da dadnem odgovor: Koji to narodi mogu konstituisati Bosnu i Hercegovinu, kada se zna da je Bosna i Hercegovina starija i od Bošnjaka i do Srba i od Hrvata. Ili kako je moguće da bošnjački predstavnici izvorne kompetencije države prenesu na entitete, pa se tamo navodi sljedeće: „država i entiteti će osigurati najvišu razinu međunarodno priznatih prava i temeljnih sloboda“ ili „entiteti će pomoći državi kako bi joj se omogućilo izvršavanje međunarodnih obaveza“. Vidite, ovo su, najblaže rečeno, nonsensi.

Zbog navedenog, sasvim je realno da imamo nefunkcionalnu državu, odnosno „državu slučaj“, kojoj su hitno potrebne reforme. Da bi se prevazišla ova pravno – politička lakrdija bošnjački predstavnici u organima vlasti moraju odlučnije insistirati na izmjenama Dejtonskog sporazuma, a ako to nije moguće onda bi povratak na Ustav Republike Bosne i Hercegovine bio jedino rješenje. Ja znam da to nije predviđeno Dejtonskim sporazumom, ali treba podvući i to da Dejtonskim sporazumom nije predviđen ni referendum o odcjepljenju RS od BiH (naime, entiteti svoj legitimitet stječu iz Dejtonskog sporazuma. Oni nisu prenosili nikakva prava na državu, jer ta prava entiteti izvorno i nemaju, te se prema tome ne mogu ni odvajati od države), pa ga Dodik konstantno potencira u javnosti ili pak, nije predviđeno ni stvaranje nekakvog „hrvatskog entiteta“, koji Čović svaki dan pravi na terenu Mostara i Hercegovine.

Nedavno je Vlada HNK usvojila prijedlog osnivanja Akademije nauka i umjetnosti HNK. Da li je to pozitivan iskorak u načnom smislu i kako vi vidite poziciju visokog obrazovanja uopće?

Visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini je jedno od najtežih društvenih pitanja. Ovako neuređeno ono će proizvesti nesagledive posljedice po državu, posebno u skoroj budućnosti. Sama činjenica da se visoko obrazovanje nalazi na nivou kantona, odnosno da je istom pravnom i finansijskom položaju u kojem su sve odgojno-obrazovne institucije (od vrtića do univerziteta) dovoljan je podatak da iole razuman čovjek zaključi kako je to neozbiljno i neodrživo. Želim posebno da naglasim vrlo tešku situaciju na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, koji zbog kontinuiranih političkih pritisaka od strane hrvatskih predstavnika u kantonalnim vlastima, te zbog nesnalaženja aktualnih bošnjačkih političkih predstavnika, nema niti pravog osnivača niti je na budžetu Kantona. Svakako prepoznajete cilj, a to je zatvaranje ove visokoškolske institucije i lakša „prohodnost“ prema „hrvatskom entitetu“. Moje mišljenje je da se svi državni univerziteti u Federaciji BiH, moraju prebaciti u nadležnost Federalnog ministarstva nauke, jer, činjenica je, kantoni nemaju niti snage niti kapaciteta da nauku adekvatno pozicioniraju.

Što se tiče formiranja „Akademije“ u HNK mogu reći da je to, sa aspekta naučnosti, čista glupost, ali je u političkim konotacijama iskorak u pravcu stvaranja „hrvatskog entiteta“. Pazite, akademija nauka je državna stvar i nepojmljivo je da se ona organizira na terenu jedne administrativne jedinice. Možete li i zamisliti odgovor na pitanje: Šta to znači – kantonalna akademija nauka ili Šta to znači kantonalni akademik? Pa dajte molim vas, to je koliko smiješno toliko i sumanuto. To je čista politizacija nauke.

Ipak su ministri SDA, zajedno sa HDZ-om, glasali za stvaranje takve akademije.

To što su SDA ministri glasali za ovakvu nebulozu pokazuje nam koliki je intelektualni kapacitet, ali i nacionalna svijest, tih interesom povezanih mediokriteta. Oni se ponašaju prema uhodanom principu – na vlasti ćemo raditi samo za svoje lične interese, a kada dođu izbori opet ćemo prevariti bošnjački narod pričajući mu „bajke“ kako samo oni mogu „zaštiti Bošnjake i islam“. U suštini oni opet računaju na naivnost naroda.

Zašto vi, kao kvalitetan kadar i čovjek sa ostvarenom uspješnom karijerom ne uzmete učešće u političkom životu BiH, s obzirom da građani priželjkuju nekompromitirane i uspješne ljude na političkoj sceni?

Hvala Vam na komplimentu, ali ja sebe smatram samo običnim čovjekom koji želi da razmišlja trezveno i da, koliko je u mojoj moći, pomognem uspostavi sretnije države i društva. U tom cilju sam svoj dosadašnji angažman usmjerio uglavnom na obavljanje onoga za šta sam se i školovao, a to je da podučavam studente. Međutim, kada svaki dan vidite svoje saborce iz Armije Republike Bosne i Hercegovine, penzionere i ostale socijalno ugrožene kategorije kako „kopaju“ po kontejnerima smeća ne možete ostati ravnodušni. Neki dan sam gledao iz svoga kabineta, da je u roku od samo jednog sata pet ljudi „prevrtalo“ smeće iz istog kontejnera. Pa, molim Vas, šta reći na ovo. Morate, ako ništa, kao inelektualac dati glasa od sebe. I upravo ovo o čemu sada razgovaram sa Vama predstavlja moj „krik revolta i upozorenja“, da je više dosta svega i da će oni koji se bahato ponašaju na vlasti morati snositi posljedice na izborima.

Ukoliko bi se kandidovali na kojoj razini vlasti bi mogli dati najbolji doprinos?

U našoj zemlji nema političke kulture, naši političari su spremni na razna podmetanja ukoliko im „politički zasmetaš“. Do sada sam, barem ja mislim, posao univerzitetskog profesora obavljao časno i pošteno, tako da me „političko blato“ baš i ne privlači. Jedini motiv koji bi me mogao natjerati da djelujem u tom pravcu jeste moja savijest i želja da svojim skromnim znanjem pokušam pomoći jačanju države i razvoju bolje situacije u društvu.

Da li BiH može biti zemlja sretnih ljudi?

Naravno, Bosanci i Hercegovci su vrijedni i skromni ljudi i njima treba samo malo pa da budu sretni. Pogledajte ljude na „zapadu“. Demonstriraju zbog poskupljenja hrane za kućne ljubimce ili traže da im država plaća plastične operacije za uljepšavanje. Bosancima i Hercegovcima to ne treba, oni žele samo posao i više socijalne pravde. Zamislite kakvu mi situaciju u politici imamo – u državi je danas preko pola miliona nezaposlenih, na stotine hiljada onih koji komad hljeba traže na kazanu javne kuhinje i sl., a ministri i skupštinski zastupnici sebi isplaćuju primanja od 3 do 8 hiljada KM. I da apsurd bude veći, ovi koji tako dobro zarađuju, opet ubjeđuju one koji žive na kontejnerima i kazanima javnih kuhinja da im dadnu svoj glas na izborima. I da paradoks bude veći, neki će im ga i dati. Pa ima li većeg moralnog posrnuća i društvenog apsurda.

OSTAVITI ODGOVOR

Molim Vas upišite Vaš komenentar!
Molim Vas upišite Vaše ime ovdje